Po lewej czerwone logo Katedry Studiów Azjatyckich na niebieskim tle, a po prawej stronie fragment czerwonego parasola w azjatyckim stylu/On the left, the red logo of the Department of Asian Studies on a blue background, and on the right, a fragment of a red umbrella in an Asian style

WITAMY NA STRONIE KATEDRY STUDIÓW AZJATYCKICH UŁ

Szanowni Państwo,

od 2005 roku dynamicznie rozwijamy studia i badania azjatyckie. Nasze główne obszary badań i zainteresowań to polityka wewnętrzna i zagraniczna Chin, Japonii, Wietnamu, Indii, Korei Południowej oraz relacje między Unią Europejską a Azją. Uczestniczymy w licznych projektach krajowych i międzynarodowych m.in. Horizon2020 czy konsorcjum EastAsiaNet. Realizujemy granty Narodowego Centrum Nauki (od momentu powołania jednostki 12 grantów) oraz mniejsze projekty finansowane przez instytucje otoczenia biznesu. Jesteśmy organizatorem Lodz East Asia Meeting – konferencji międzynarodowej poświęconej problematyce azjatyckiej.

Zapraszamy na studia i do współpracy,

Zespół Katedry Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ